Sarrera

Erabiltzaile

Pasahitza

      (Erregistratu)

Azken Agiriak

Variable Annuities 2008

Variable Annuities

Nuevas perspectivas - Abril 2009

Variable Annuities

Jarduera Eremua

Jarduera Eremua

Euskal Herriko Aktuarioen Elkargoa, zuzenbide publikoko korporazioa da, berezko lege-nortasuna du eta bere xedeak betetzeko gaitasun osoa. Honako hauek arautzen dute elkargoaren jarduna: lanbide tituludunetan jardutearen eta elkargo eta lanbide kontseiluen gaineko azaroaren 21eko 18/1997 legeak; Lanbide Tituludunen, Elkargo Profesionalen eta Kontseilu Profesionalen Erregistro Araudiaren gaineko otsailaren 3ko 21/2004 Dekretuak; Estatutu hauek eta Eusko Jaurlaritzaren organotik datozen xedapen osagarriek.

Duen jarduera eremua Euskal Herri osoa da.

Top Page

Datozen Egintzak

Aktuarioen II. Biltzar Iberikoa

Aktuarioen II. Biltzar Iberikoa

Matematika finantzarioa eta aktuarialari buruzko XI. Biltzar Hispano-Italiarra

XI Congreso Hispano-Italiano de Matemática Financiera y Actuarial

Babesleak

EGIASA

CPPS ASesores