Sarrera

Erabiltzaile

Pasahitza

      (Erregistratu)

Azken Agiriak

Variable Annuities 2008

Variable Annuities

Nuevas perspectivas - Abril 2009

Variable Annuities

Zereginak

Elkargoaren zereginak, Estatutuetan erabakiak, honako hauek dira:

Zereginak

  1. Elkargoaren zein elkargokideen interes orokorren ordezkaritza eta defentsa izatea.
  2. Jarduera profesionala kalitate eta gaitasun berme nahikorekin burutzen dela zaintzea.
  3. Jarduera profesionala gidatu behar duten arau deontologikoak arautzea eta betetzen direla behatzea.
  4. Diziplinazko funtzioa betetzea.
  5. Elkargokideek askatasunez jardun daitezela ahalbidetzea, haien lanak eskatzen duen duintasunez eta begirunez.
  6. Lanbidearen ikasketa eta garapena sustatzea, baita elkargokideen prestakuntza profesionala ere.
  7. Administrazioarekin elkarlanean aritzea, arlo finantzario eta aktuarialari dagozkien arloetan.
  8. Gatazken konponbideen alde egitea eta konponbide hauek garatzea, arbitrajearen bidez, elkargoan arbitraje-auzitegiak antolatuz.
  9. Elkargoaren izaeratik eratorritako beste edozein.
Top Page

Datozen Egintzak

Aktuarioen II. Biltzar Iberikoa

Aktuarioen II. Biltzar Iberikoa

Matematika finantzarioa eta aktuarialari buruzko XI. Biltzar Hispano-Italiarra

XI Congreso Hispano-Italiano de Matemática Financiera y Actuarial

Babesleak

EGIASA

CPPS ASesores