Sarrera

Erabiltzaile

Pasahitza

      (Erregistratu)

Azken Agiriak

Variable Annuities 2008

Variable Annuities

Nuevas perspectivas - Abril 2009

Variable Annuities

EginKizuna

Eginkizuna

Euskal Herriko Aktuarioen Elkargoak, lanbide aktuariala ordezkatzen du Euskal Autonomia Erkidegoan; ordezkaritzaz gain duen eginkizuna, elkargokideen interes profesionalak bultzatzea, defendatzea eta zabaltzea da, hau da, azken finean, lanbidea zuzen betetzen dela zaintzea, herritarren eskubideen berme izan dadin. Horretarako:

Lanbide aktuarialaren zeregina eta maila garatzen ditu Euskal Autonomia Erkidegoan, hauen ospea zaintzen baitu;

Jarduera aktuarialerako beharrezko trebetasun profesionalen garapenari euskarria ematen dio;

Aktuarioei eskatzen zaizkien arau aktuarialak garatu, mantendu eta betearazten ditu. Arau hauek zintzotasunean, profesionaltasunean eta objektibotasunean oinarrituta daude.

Top Page

Ikuspegia

Ikuspegia

Euskal Herriko Aktuarioen Elkargoa, maila guztietan eta bere Interes-talde guztien aurrean ospe aitortua duen Korporazioa da. Lidergo-maila lortu du, prozesuen etengabeko hobekuntzaren bidez baita bere Elkargokideei, Administrazio Publikoei eta oro har Gizarteari kalitate goreneko zerbitzuak ematearen bidez ere.

Elkargoa, beraz, Herritarren, Enpresen eta Administrazio Publikoen zerbitzura dago, eta hauen ordezkaritza-lana egin ohi du maiz. Aldaketa testuinguruan aktuario-lanbidea sustatzen ari da, aktuarioak, ospedun profesionalak diren aldetik, deituak izan daitezen, finantza eta aseguruen sektoreetako ohiko arloetatik, baita ohikoak ez diren arloetatik ere, esaterako, osasuna, ingurumena, klima aldaketa, genetika eta informazio-teknologien arloetatik.

Top Page

Baloreak

  • Elkargokideari eta Gizarteari bideratua.
  • Etika, Gardentasuna, Legaltasuna.
  • Lankidetza, Adiskidetasuna eta Giro Profesional ona.
  • Berrikuntza eta Zerbitzua.

Baloreak

Top Page

Datozen Egintzak

Aktuarioen II. Biltzar Iberikoa

Aktuarioen II. Biltzar Iberikoa

Matematika finantzarioa eta aktuarialari buruzko XI. Biltzar Hispano-Italiarra

XI Congreso Hispano-Italiano de Matemática Financiera y Actuarial

Babesleak

EGIASA

CPPS ASesores